60-lecie szkoły

W dniu 15 września 2021 roku odbyło się święto szkoły - Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym.
Towarzyszył nam Chór Miasta Białegostoku pod dyrekcją Pani Marty Wróblewskiej, który wykonał Hymn Państwowy oraz pieśń „Gaude Mater Polonia”
Jubileusz to moment wyjątkowy, skłaniający do refleksji, wspomnień, przemyśleń. Okazja tego typu nie zdarza się co dzień. Jest to wydarzenie, na które czeka się latami, a następnie długo wspomina. Świadkami i uczestnikami tej wyjątkowej chwili była cała społeczność szkoły oraz zaproszeni goście.
W imieniu własnym, Rady Pedagogicznej oraz Pracowników Administracji głos zabrała p.o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 15 przy UDSK w Białymstoku Pani Elżbieta Dorota Sokólska. Następnie życzenia złożył oraz przekazał słowa uznania Wiceprezydent Miasta Białegostoku Pan Rafał Rudnicki również w imieniu Prezydenta Miasta Białegostoku Pana profesora Tadeusza Truskolaskiego. Podlaski Kurator Oświaty Pani Beata Pietruszka podkreśliła że, w szkole szpitalnej są dzieci z różnych szkół. Bardzo istotna rzecz jest taka, że nie mają długich przerw w nauce oraz zaległości, żeby potem je nadrabiać. Przeczytała również list jubileuszowy od Ministra Edukacji i Nauki Pana Dariusza Piontkowskiego.
Szkoła w szpitalu to miejsce wyjątkowe. Nie ma tu sali gimnastycznej, dzwonków, boiska, a nauczyciele, podobnie jak inni pracownicy szpitala, ubrani są w białe fartuchy. W szkole szpitalnej to pedagodzy przychodzą do ucznia. Naszym głównym celem jest wspomaganie procesu leczenia chorego dziecka, terapia poprzez naukę i zabawę. Uczniowie realizują u nas obowiązek szkolny, aby po opuszczeniu szpitala mogli bez większych zaległości wrócić do nauki w szkole macierzystej. Dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje, zdobywać nowe umiejętności, aby zapomnieć (chociaż na chwilę) o trudnościach związanych z hospitalizacją. Nasi pedagodzy to ludzie z pasją, dla których nauczanie chorego dziecka to nie tylko praca, lecz misja. Cechuje nas empatia, wrażliwość, troska o uczniów w zakresie edukacji i wychowania. Służymy naszym podopiecznym pomocą, tworząc atmosferę zaufania i zrozumienia, oferując szacunek i cierpliwość. Zaprosiliśmy Szanownych Gości do obejrzenia prezentacji pod tytułem „60 lat minęło…”, która ukazała przeszłe i teraźniejsze życie szkoły szpitalnej.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Mając na uwadze słowa świętego Jana Pawła II, pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę. Dziękujemy za okazane serce i dobrą wolę. To dla nas ogromna radość i przywilej mieć takich przyjaciół. Uhonorowaliśmy Ich wręczając medale jubileuszowe.
Usłyszeliśmy również wiersz pod tytułem „60 lat”, który powstał z okazji Jubileuszu Zespołu Szkół Nr 15 przy UDSK . Utwór zaprezentowała jego autorka, nauczycielka naszej szkoły szpitalnej Pani Elżbieta Lewczuk.
Funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 15 na terenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku byłoby niemożliwe, gdyby nie przyjazna i owocna współpraca z personelem medycznym oraz dyrekcją szpitali. Z uwagi na to, że nie możemy organizować wycieczek szkolnych, bardzo często odwiedzają nas goście. Z przedstawieniami teatralnymi i występami muzycznymi przychodzą do nas dzieci z zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli, klubów i domów kultury. O sztuce chętnie rozmawiamy z aktorami, artystami plastykami, literatami, dziennikarzami, których znamy od lat. Imprezy i uroczystości szkolne uświetniają między innymi muzycy Opery i Filharmonii Podlaskiej, uczniowie szkół muzycznych i artystycznych, a także studenci, harcerze, wolontariusze. Cyklicznie organizujemy spotkania z policjantami, strażakami i leśnikami. Podczas lekcji muzealnych dzieci i młodzież poszerzają wiedzę z zakresu historii i kultury. Ściśle współpracujemy też z Książnicą Podlaską.
Złożyliśmy serdeczne podziękowania na ręce:
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku , Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej, Kierownictwu Szkoły Estradowej w Białymstoku, Pracownikom Filii nr 10 Książnicy Podlaskiej.
Naszą ambicją jest, aby uczniowie dobrze wspominali pobyt w szkole szpitalnej. Poprzez zajęcia dydaktyczne i wychowawcze oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wyrównali braki w nauce spowodowane procesem leczenia. Mając na uwadze terapeutyczną funkcję szkoły szpitalnej i kierując się słowami Janusza Korczaka: „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…” dokładamy wszelkich starań, aby nasz uczeń odniósł sukces. Na bieżąco przygotowujemy dzieci i młodzież do udziału w konkursach. Współpracujemy z innymi szkołami szpitalnymi, których przedstawiciele są dzisiaj z nami. Serdecznie witaliśmy i dziękujemy za przybycie przedstawicielom Szkoły Szpitalnej w Tarnowie oraz Szkoły Szpitalnej w Kaliszu.
Nasi podopieczni pod kierunkiem wychowawców grup tworzą piękne prace plastyczne, które cieszą oko personelu medycznego oraz gości odwiedzających nasz szpital. Kształcenie i wychowanie w naszej szkole służy też rozwijaniu poczucia miłości do ojczyzny oraz poszanowania tradycji i historii Polski oraz Podlasia, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata. Ponadto umożliwiamy naszym wychowankom udział w nabożeństwach oraz uroczystościach religijnych, a także przyjęcie sakramentów świętych.
Pomimo niecodziennego miejsca, w jakim znajduje się nasza szkoła, bardzo cenimy sobie humor i dobrą zabawę. Jesteśmy przekonani o tym, że radosna, przyjazna atmosfera oraz wsparcie okazywane uczniom przez nauczycieli wpływają na ich szybszy powrót do zdrowia. Dlatego też wszelkim naszym poczynaniom towarzyszą słowa Marii Grzegorzewskiej: „Radość i pogoda – potrzebne są w wychowaniu jak słońce”. Aby uatrakcyjnić uczniom-pacjentom pobyt w szpitalu, uroczyście obchodzimy: Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Karnawał czy Dzień Pluszowego Misia. Do aktywnego udziału w życiu szkoły zachęcamy też rodziców, którzy poprzez udział w zabawach integracyjnych z okazji Dnia Rodziny chociaż na chwilę mogą zapomnieć o troskach i zmartwieniach.
Nasza placówka rozwija się dynamicznie, jest otwarta i ukierunkowana na oczekiwania uczniów i rodziców. Na zajęciach wykorzystuje się nowoczesne technologie, a dzieci i młodzież biorą udział w programach i projektach edukacyjnych czy zajęciach innowacyjnych. Każdy uczeń nie tylko zdobywa w niej wiedzę i potrzebne umiejętności, ale również rozwija swoje zainteresowania oraz talenty. Można śmiało powiedzieć, że nasi wychowankowie, chociaż nie mogą wychodzić poza mury szpitala, uczestniczą we wszystkich ważnych uroczystościach patriotycznych, kulturalnych i religijnych. Każdy nauczyciel szkoły szpitalnej jest oddanym wychowawcą. Dlatego warto wspierać działania szkół szpitalnych, które ze względu na swoją specyfikę stanowią ważny element w procesie leczniczym ucznia-pacjenta. W naszej szkole dziecko zawsze odniesie sukces, otrzyma pomoc w walce z chorobą, i co najważniejsze - nie musi rezygnować z własnym marzeń. Pamiętamy bowiem słowa Marii Grzegorzewskiej: „…w życiu każdego człowieka, wypadkiem, momentem, który o życiu tym decyduje może być i jest czasem – jakiś jeden nauczyciel”.
Kadra pedagogiczna naszej szkoły szpitalnej to nie tylko wysoko wykwalifikowani specjaliści, ale ludzie wielu talentów. Nie co dzień można zobaczyć nauczyciela grającego w teatrze. Każda szkoła prezentuje dorobek swoich uczniów. My zaś pochwaliliśmy się umiejętnościami aktorskimi naszych nauczycieli. Nasi Goście mieli niebywałą okazję obejrzenia przedstawienia w wykonaniu nauczycielskiego teatru „Kroplówka”, który istnieje od 19 lat. Nasi aktorzy swoimi występami urozmaicają uroczystości szkolne takie jak np. rozpoczęcie czy zakończenie roku szkolnego. Na przełomie roku wystawiają też jasełka bożonarodzeniowe. W ten sposób pokazujemy naszym uczniom i rodzicom, a także personelowi medycznemu, że oprócz przekazywania wiedzy, potrafimy dobrze się bawić i śmiać z samych siebie.
Dostojni Goście obejrzeli przedstawienie pt.” Co w trawie piszczy” w wykonaniu nauczycielskiego teatru „Kroplówka”!
Oprócz zdolności aktorskich, pracownicy naszej szkoły posiadają także wiele innych talentów. Z pewnością naszych Gości przykuły uwagę sztalugi prezentujące wystawę zdjęć dokumentujących 60-lecie działalności Zespołu Szkół numer 15, a także dekoracja sceny. W obydwa te przedsięwzięcia swój trud i serce włożyli pracownicy naszej szkoły.
Mówiąc o talentach, nie sposób nie wspomnieć o tak ważnej dziedzinie sztuki jaką jest muzyce. Naszą dzisiejszą uroczystość uświetniła śpiewem pani Joanna Ewa Chętnik, która oprócz wykształcenia pedagogicznego, ukończyła również studia podyplomowe na wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Akadami Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Na tą wyjątkową uroczystość przygotowała:
- Walc Barbary z filmu „Noce i dnie” muzyka Waldemar Kazanecki, słowa Magda Umer
- Pieśn o Vilii z OPERETKI „Wesoła wdówka” FRANCA LEHARA
- Piosenkę Elizy z operetki „My Fair lady” autor Fryderyk LOWEL
- Czardasz „Kiedy skrzypki grają” z operetki „Cygańska miłość” FRANCA LEHARA
Wymienione utwory pani Joanna Ewa Chętnik wykonała przy akompaniamencie zaprzyjaźnionego ze szkołą szpitalną Kwartetu Andante. Kwartet istnieje od 1999 r. Tworzą go muzycy Opery i Filharmonii Podlaskiej w składzie: pani Alicja Skwierczyńska- altówka, pani Anna Mikołajczak- altówka, pan Maciej Skwierczyński- kontrabas oraz pan Radosław Koper- skrzypce. Warto nadmienić, iż zarówno pani Joanna Ewa Chętnik jak i pani Anna Mikołajczak są nauczycielkami Zespołu Szkół Nr 15 przy UDSK .
W naszej uroczystości nadszedł również moment, w którym to nasi Dostojni Goście mogli zabrać głos.
Dziękujemy wszystkim szanownym Gościom za gratulacje, życzenia ,pamiątki ,upominki , przede wszystkim za obecność.
Pani Dyrektor Elżbieta Sokólska podziękowała za przybycie i zaprosiła na poczęstunek.

Pragniemy bardzo podziękować za przybycie na uroczystość Jubileuszu 60-lecia naszej szkoły szpitalnej. Dziękujemy za poświęcony czas. Dziękujemy za współpracę, wyrozumiałość i wsparcie. Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni mogąc wkroczyć w kolejne 60 lat w Państwa towarzystwie.

p.o. Dyrektora Elżbieta Dorota Sokólska, Rada Pedagogiczna, Pracownicy Administracji, Uczniowie i Rodzice.

Powrót na początek strony