Telefony zaufania

Lista telefonów zaufania:
800702222 całodobowy Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800121212 całodobowy Dziecięcy Telefon zaufania rzecznika praw dziecka
116111 całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
116123 całodobowy telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
112 numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
inne numery telefonów na www.pokonackryzys.pl www.zwjr.pl/bezplatne-numery-pomocowe.pl

Powrót na początek strony