Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

DYREKTOR SZKOŁY MGR ELŻBIETA DOROTA SOKÓLSKA

WICEDYREKTOR MGR TOMASZ ŻUKOWSKI

Powrót na początek strony