Nauczyciele przedmiotów

mgr Monika Berensztejn - język niemiecki

mgr Anna Białous - religia

mgr Bożena Budlewska - chemia

mgr Małgorzata Fiłonowicz - edukacja wczesnoszkolna, informatyka

dr Anna Jabłońska - język polski, język angielski

mgr Alina Malecka - edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Malinowska - geografia

mgr Anna Mikołajczak - język angielski

mgr Justyna Myślińska - matematyka

Anna Niewińska - fizyka

mgr Beata Ostasiewicz - biologia

mgr Przemysław Pytel - fizyka

mgr Andrzej Sadowski - język polski, historia

mgr Joanna Sawicka-Nikołajew - matematyka

mgr Jolanta Siłkin - edukacja wczesnoszkolna, informatyka

mgr Joanna Tołoczko - język polski

Łukasz Tyszkiewicz - matematyka

mgr Karol Urbański - historia

mgr Andrzej Woźniczka - wiedza o społeczeństwie

mgr Beata Zdanowicz-Fiedorczuk - język polski, doradztwo zawodowe

mgr Agnieszka Żakowicz - język angielski

Powrót na początek strony