O nas

„W wychowaniu dziecka chodzi nie tylko o to, żeby się dla niego poświęcać. Chodzi o to, żeby się poświęcić w sposób mądry - tak, żeby je wychowywać do prawdziwej miłości, niepozbawionej wymagań, by je nauczyć kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne".
(fragment wstępu do Szkolnego Programu Wychowawczego Zespołu Szkół Nr 15)

W obrębie Zespołu Szkół Nr 15 funkcjonują:

 • Szkoła Podstawowa Nr 40
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące

Jesteśmy szkoła szpitalną, która opieką dydaktyczno-wychowawczą obejmuje dzieci i młodzież na terenie dwóch białostockich szpitali:

 • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego

  Dziecko przebywające w szpitalu ma takie samo prawo do nauki jak dziecko zdrowe. Dzięki placówce takiej jak nasza, niezależnie od stopnia niepełnosprawności czy stanu zdrowia uczeń ma możliwość z tego prawa korzystać.

  Praca z dziećmi hospitalizowanymi dopasowana jest do ram systemu leczenia szpitalnego, a także zróżnicowana ze względu na specyfikę konkretnego oddziału pediatrycznego.
  Zajęcia w grupach wychowawczych odbywają się w godzinach przedpołudniowych, natomiast zajęcia lekcyjne oraz zajęcia w grupach przedszkolnych organizowane są po południu.

  Szkoła szpitalna:
 • pełni funkcję terapeutyczno-pedagogiczną, dlatego też wszelkie metody zajęć dostosowane są do zadań leczniczych, stanu zdrowia dziecka, a także możliwości wysiłkowych ucznia-pacjenta,
 • zapobiega powstawaniu braków wiedzy programowej wynikających z długiej nieobecności w szkole macierzystej,
 • umożliwia uczniom uczestniczenie w zajęciach dodatkowych z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych,
 • poprzez współpracę z personelem medycznym wspomaga proces leczenia,
 • w przypadku dzieci długo leżących wspiera proces adaptacji ucznia do nowego środowiska, a także przygotowuje do powrotu do domu i macierzystej szkoły,

  Podczas pobytu w szpitalu:
 • uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych, tj. egzaminu ósmoklasisty, poprawkowego i klasyfikacyjnego,
 • uczniowie gimnazjum mogą uczestniczyć w projektach edukacyjnych.

  Nauczyciele naszej przyszpitalnej szkoły czynią starania, by uczniowie w miarę poprawy stanu zdrowia oraz przy uwzględnieniu zaleceń lekarzy, uczestniczyli jak najpełniej w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia z uczniami-pacjentami realizowane są zarówno indywidualnie przy łóżku chorego, jak też zespołowo w oddziałach i grupach międzyoddziałowych. Każdemu dziecku z osobna nauczyciel może udzielić pomocy, doradzić, nadać właściwe tempo pracy i zastosować odpowiedni stopień trudności wykonywanych zadań.

  Po zakończeniu okresu hospitalizacji, uczniowie naszej szkoły otrzymują zaświadczenie zawierające oceny, które uzyskali oni podczas pobytu w naszej placówce. Wychowawca szkoły macierzystej ma obowiązek wstawienia tych ocen do dziennika lekcyjnego. W przypadku, gdy pobyt w szpitalu trwa kilka miesięcy uczniowie-pacjenci mają możliwość uzyskania promocji do następnej klasy. Oceny wystawiane podczas zajęć dydaktycznych w szkole szpitalnej:
 • uwzględniają stan psychofizyczny ucznia;
 • uwzględniają jego możliwości intelektualne
 • motywują do pokonywania kolejnych trudności;
 • nagradzają nawet najmniejszy sukces.

  Nasza szkoła to miejsce wyjątkowe. Nie ma tu sali gimnastycznej, dzwonków, boiska, a nauczyciele, podobnie jak inni pracownicy szpitala, chodzą w białych fartuchach. Muszą jednak pamiętać o tym, że w miejscu, gdzie uczeń jest jednocześnie pacjentem, powinni łączyć rolę pedagoga, wychowawcy, terapeuty i przyjaciela. Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 15 starają się wnosić w świat chorego dziecka zasób energii i motywacji do walki z chorobą.
Powrót na początek strony