Wyturlaczki poetyckie – Projekt „Polak ma essę”

W marcu 2024 roku uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej na lekcji języka polskiego zrealizowali szóste zadanie z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Polak ma essę”. Tym razem uczniowie weszli w rolę poetów.     
Lekcję rozpoczęliśmy od zapoznania się z prezentacją multimedialną, dzięki której przypomnieliśmy sobie najważniejsze pojęcia dotyczące liryki. W dalszej części lekcji rozwiązywaliśmy „Zagadki poetyckie”, czyli rozpoznawaliśmy środki wyrazu artystycznego.
     Kolejnym zadaniem uczniów była zabawa w poetów. Samodzielnie lub w grupach uczniowie losowali zakres tematyczny swojego wiersza, a także użycie wyznaczonych środków poetyckiego wyrazu. Resztę stanowiła już ich kreatywność. Wiersz stroficzny, ciągły, rymowany? Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem wykonali to zadanie. Na zakończenie lekcji każda grupa zaprezentowała efekty swojej pracy. Pozostali uczniowie mieli za zadanie odgadnąć temat wiersza oraz wskazać zastosowane środki wyrazu artystycznego. A oto wybrane wiersze naszych uczniów:
Miłość
Tęsknota dobija mnie
Myślę o Tobie całe dnie
Twoje gorące serce mam
Tobie wszystko dam
Oddychasz jak kwiat
Wyglądasz jak świecidusza
Świecidusza Cię porusza
Ten blask duszy
Cię otuszy

Miłość
To była złota jesień
Ptaszki ćwierkały
Drzewa szeleściły
Trawa markotniała
A Ona na łące siedziała
Włosy koloru liści miała
I słyszałem jak się śmiała.

Wiersz o radości
Piszemy o radości,
Która w naszych sercach gości.
Jest ciepła jak słońce
W lato gorące
To uczucie do szczęścia wiodące
Czasem duża, czasem mała,
Lecz do tańca doskonała.
Lekkim krokiem nas porwała,
Schody do nieba pokazała.

Opracowanie:
Anna Jabłońska

Powrót na początek strony