Struktura szkoły

W   skład   Zespołu   Szkół   Nr   15   przy   Uniwersyteckim Dziecięcym   Szpitalu   Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku składa się z:

Szkoły Podstawowej Nr 40 obejmującej:

  • trzy zespoły edukacji wczesnoszkolnej
  • siedem zespołów klas IV - VIII
  • pięć zespołów grup przedszkolnych
  • dziewięć zespołów grup wychowawczych.

Liceum Ogólnokształcącego Nr 18 obejmującego:

  • pięć zespołów nauczania ponadpodstawowego.

Nasza szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą na terenie:

Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku:

Powrót na początek strony